Løken treavre AS - Topp bannerHovedside
Sparebankens Næringspris 2013
Aluminiumsbekledning på vindu/dør
Superspacer som standard

Løken Trevare AS leverer som standard Superspacer

[ 06.03.2008 ]

For å skåne miljøet og redusere varmetapet, leverer vi nå som standard:

Superenergiglass med argon og varmkantlist (Super Spacer), dette gir følgende fordeler:

  • Bedre isolasjonsverdi
  • 20 % mindre energitap
  • Mindre kondens i randsonen
  • Mindre slitasje
  • Bedre holdbarhet
  • Lengre levetid

 

Løken Trevare AS   -   Industrivn. 6, 1870 Ørje   -   Tlf: +47 69 81 35 00   -   Fax: +47 69 81 35 01ConnexData